พลาสติกย่อยสลายได้

พลาสติกย่อยสลายได้ พลาสติกชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ตามมาตรฐานโลก