กระดาษสังเคราะห์ IDURA

กระดาษสังเคราะห์ที่ฉีกไม่ขาด กันน้ำได้ดี และถ้าคุณกำลังมองหากระดาษสังเคราะห์สำหรับพิมพ์กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ออนดีมาน (On-Demand Printing Machine) ต้องนึกถึงกระดาษสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี หมึกเกาะได้ดี